Časté dotazy


Proč větrat?

Dnešním trendem v bydlení jsou stavby s velice dobrou tepelnou izolací a dokonalým zatěsněním. Bez řízeného větrání tedy nemůžeme dosáhnout požadované hygienické úrovně vnitřního prostředí. Větráním také chráníme stavbu před působením vlhkosti, která se hromadí při běžných činnostech jako je vaření, koupaní, sušení prádla apod. Základem je odvětrání toalety, koupelny a kuchyně.

Kolik potřebuje člověk kyslíku pro dýchání?

Člověk potřebuje pro dýchání cca 30 l kyslíku za hodinu. To znamená, že potřebuje minimálně 150 l vzduchu za hodinu.

Je tradiční větrání okny ekonomické?

Při otevření okna nám jednoduše začne do domácnosti proudit čerstvý vzduch z exteriéru. Tento vzduch může negativně ovlivnit teplotu interiéru. Navíc přináší do domácnosti odéry, prach, pyl atd. Při otevření okna dojde také k pronikání hluku.

   Plusy

 • Otevření okna je zdarma

   Mínusy

 • Ztráta energie = tepla
 • Nekontrolovaná vlhkost
 • Hluk z okolí
 • Znečištěný vzduch
 • Nekontrolovatelné množství přiváděného a odváděného vzduchu
 • Nekontrolovatelná teplota příchozího vzduchu

Proč nestačí větrat pouze otevřenými okny?

Větrání otevřenými okny není dostatečně spolehlivé. Buď větráme málo, nebo naopak necháváme zbytečně dlouho otevřená okna. Při otevřené mikroventilaci nám uniká spousta tepla ven z objektu a dovnitř nám proniká prach a hluk.

Co to znamená jednoduché řešení?

Jednoduché řešení jinak nazývané řízené větrání pro čerstvý vzduch a snížení vlhkosti, je druh větrání, které umožňuje regulovat množství a teplotu přiváděného a odváděného vzduchu. Lze jej využít i k redukci vlhkosti v domácnosti. Jednoduše se vlhký vzduch odvede co nejrychleji přímo od zdroje (koupelna, kuchyně, …).

   Plusy

 • Zlepšete vzduch ve svém bytě s malou větrací jednotkou Marta Health.

  Odvod vlhkosti
 • Čerstvý vzduch s možností dohřevu
 • Filtrace příchozího vzduchu
 • Žádný hluk z okolí
 • Možnost napojení čidel vlhkosti a časového spínače

   Mínusy

 • Nástěnné ventilátory odvětrají vzduch v místnosti efektivně..

  Může vznikat malý přetlak nebo podtlak
 • Nutné řešit umístění několika ventilátorů
 • Více zásahů do obálky budovy

Řeší pouze distribuci čerstvého vzduchu a odvod znečištěného vzduchu z jednotlivých místností. To znamená, že odvod vzduchu je spouštěn nezávisle na přívodu a to jen na omezený čas. Může vznikat v místnostech podtlak nebo přetlak.

Co to znamená komplexní řešení s úsporou energie?

Tento typ větrání je znám jako větrání s rekuperací. Systém je založen na zpětném získávání tepla. Vzduch, jehož kvalita je ovlivněna odéry, vysokou vlhkostí nebo zvýšenou koncentrací CO2, je odváděn ven z domácnosti. Tento vzduch má ale energii (= teplotu), kterou lze využít pro ohřev/ ochlazení přivádějícího čistého vzduchu. To se děje v části zvané rekuperátor. Rekuperátor naakumuluje energii odváděného vzduchu a předá ji přiváděnému vzduchu. Kolik energie se nám vrátí zpět, označujeme jako účinnost rekuperace.

   Plusy

 • Jedna jednotka pro celou domácnost/dům
 • Chytré řízení pomocí čidel vlhkosti a CO2
 • Úspora energie
 • Kontrola teploty
 • Řízený odvod vlhkosti
 • Čerstvý vzduchu s možností dohřevu 
 • Žádný hluk z okolí
 • Tichý provoz
 • Filtrace přiváděného vzduchu
 • Rovnotlaké řešení
 • Malý zásah do obálky budovy

   Mínusy

 • Možné snížení vlhkosti pod hygienickou mez
 • Cena provozu
 • Nutný prostor pro rozvody a jednotku
 • Drobné stavební úpravy

Přívod vzduchu je řešen centrálně. Při zvýšené potřebě odsávání znehodnoceného vzduchu je do jiných místností automaticky přiváděno stejné množství čerstvého vzduchu a naopak. Místnosti by neměli být od sebe vzduchově odizolovány, a to proto, aby se tlak mezi nimi postupně vyrovnal.

Jaká norma určuje typ a velikost větrání pro bytové prostory?

V České republice žádná taková norma neexistuje. Ve stavebních normách a hygienických předpisech jsou pouze určitá doporučení.

Jak funguje rekuperační jednotka?

Rekuperační jednotka funguje na principu zpětného získávání tepla, kdy odpadní znehodnocený vzduch předá teplo ve výměníku uvnitř jednotky čerstvému přiváděnému vzduchu zvenčí. Do pobytových místností nám tedy proudí čerstvý a navíc předehřátý vzduch.

Jak velkou rekuperační jednotku potřebuji pro rodinný dům?

Rekuperační jednotka zajišťuje odvod použitého vzduchu a jeho nahrazení čerstvým..

Pro dům o standardních rozměrech, který má obytnou plochu do 120m2 nám plně postačuje centrální rekuperační jednotka s výkonem 150-400 m3/hod. Na jednotkách si uživatel reguluje požadovaný výkon.

Kam umístím rekuperační jednotku?

Rekuperační jednotku lze umístit do kuchyně, kde je její součástí odsavač par. Nutno použít pouze typ, který doporučuje výrobce. Nebo ji můžeme jednoduše umístit do technické místnosti, kterou využíváme pro pračku či sušičku.

Za jak dlouho se mi vrátí pořizovací náklady?

Tento typ větrání si pořizujeme hlavně z důvodů zajištění komfortu bydlení. Bydlení bez prachu, pylu, vlhkého vzduchu. Nedá se tedy jednoznačně poměřovat ekonomická návratnost.

Co je to rekuperace?

Je to proces, kdy využijeme odpadní (znečištěný) vzduch, který odvádíme z místnosti, na ohřev čerstvého venkovního vzduchu, který přivádíme do objektu. Teplý vzduch není tedy bez užitku odveden otevřeným oknem ven, ale odebereme mu teplo, které využijeme.

Jaká je účinnost rekuperace?

Účinnost rekuperačních jednotek je velmi různá. Pohybuje se od cca 50 až do 93 %. V praxi se účinnost mění v závislosti na typu rekuperátoru, který jednotka v sobě má. Účinnost nad 60 % se považuje za dobrou, nad 80 % za špičkovou.

Jak často musí být měněny filtry ve větrací jednotce s rekuperací tepla?

Všechny filtry by se měly měnit přibližně za 2-6 měsíců. Jednotka by měla být v trvalém provozu, aby se zajistilo bezvadné klima pro bydlení. Pokud nedochází k výměně vzduchu, na povrchu filtrů by se mohli množit mikrobi. Pokud by bylo zařízení odpojeno na delší dobu, pak je nutno filtr také vyměnit.

Vznikne nám v bytě průvan, pokud použijeme rekuperační jednotku?

Ne, protože čerstvý vzduch je přiváděn pouze v omezeném množství s rychlostí proudění menší než 0,1 m/s, která je postačující pro větrání.

Jak dostaneme vzduch do bytu?

Čerstvý vzduch je přiváděn přes mřížky na venkovní straně fasády. Dále je vzduch distribuován trubkami nebo plochými kanály do pobytových místností (ložnice, obývací pokoj, dětský pokoj, pracovna). Dále dostaneme vzduch přes vnitřní dveře (bez těsnění a prahů s mezerami u podlahy 1-2 cm) do prostorů s použitým vzduchem (kuchyň, koupelna, WC). Distribuci čerstvého vzduchu a odtah použitého (znehodnoceného) vzduchu zajišťují ventilátory, které jsou umístěné ve větrací jednotce.

Může být větrací zařízení trvale v provozu, nebo je výhodnější je užívat v časově omezeném provozu?

Jednotka by měla pracovat celoročně, je k tomuto provozu navržena. Docílíme tak průběžné výměny vzduchu v objektu. Odstraníme pachy, které se mohou vylučovat z textilií, nábytku, nebo zajistíme vysoušení nově postaveného domu. Odstraníme také rizika tvorby plísní při vysoké vlhkosti. Využít můžeme speciální ventilátory do bytu.

Mohou vzniknout v rekuperační jednotce bakterie?

Nemohou, protože zde nedochází k cirkulaci vzduchu, jako je tomu u klimatizačních zařízení.

Může být napojen do rekuperačního systému kuchyňský odsavač par (digestoř)?

Ano, ale musíme volit jednotku, která toto umožňuje. Vždy však platí, že vzduch odsávaný z digestoře neprochází rekuperátorem. Mohl by ho velmi znečistit nebo dokonce poničit.

Rekuperační jednotku musím instalovat do nové stavby nebo ji lze použít i při rekonstrukci objektu?

Instalace je možná kamkoliv, jen je nutné posoudit, zda lze při rekonstrukci instalovat vzduchotechnické rozvody. Samozřejmě platí, že vzduchotechnické rozvody se v novostavbě provádějí mnohem jednodušeji.

Mohu regulovat rekuperační jednotku na základě čidla CO2?

Ano, pokud použiji čidlo CO2, které bude nainstalováno v místnosti s největší koncentrací osob, a zvolím jednotku, která to umožňuje. Čidlo se doporučuje umístit například v obývacím pokoji.

Mohu regulovat rekuperační jednotku na základě čidla vlhkosti vzduchu?

Ano, pokud použiji čidlo vlhkosti vzduchu, které se nainstaluje do koupelny, kde je největší koncentrace vlhkosti, a zvolím jednotku, která tuto regulaci umožňuje.

Mohu namontovat rekuperační jednotku sám, zvládnu to?

Ano, šikovný zákazník zvládne namontovat a zprovoznit rekuperační jednotku sám. Ale samozřejmě nabízíme i možnost odborné instalace. Kontaktujte proto naše pobočky, kde Vám doporučí montážní firmu, která Vám jednotky nainstaluje.

Hodně se mluví o Průkazu energetické náročnosti budovy. Co si mám pod tím představit?

Průkaz popisuje energetickou náročnost budovy jako celku, tzn. množství celkové dodané energie do objektu. Udává spotřebu energie na metr čtvereční podlahové plochy.

   Do spotřeby se započítává spotřeba tepla

 • na vytápění
 • na ohřev vody

  Navštivte www.e-vetrani.cz a pořiďte si čističku vzduchu

   Elektřina

 • na osvětlení
 • na provoz oběhových čerpadel a ventilátorů
 • na chlazení budov

Co je Energetický štítek obálky budovy?

Je svázán přímo s tepelnou ztrátou objektu. Vyjadřuje tepelně technickou kvalitu ochlazovaných konstrukcí budovy.

V souvislosti se zdravým prostředím jsem slyšel o infiltraci a exfiltraci. Co to znamená?

 • Infiltrace je nekontrolovatelné vnikání venkovního vzduchu do místnosti netěsnostmi okenních spár.
 • Exfiltrace je opačný jev, unikání vnitřního vzduchu netěsnostmi okenních spár do exteriéru.

Tato nekontrolovatelnost tepelných ztrát nejde dohromady se současnými požadavky na snížení energií. Vede k utěsňování oken i celých stavebních konstrukcí bez zachování základního principu větrání. Infiltrace se blíží téměř k nule. Pak nastávají problémy s tvorbou plísní, zhoršováním vnitřního mikroklimatu, cítíme se unaveni apod.

Jaká je optimální hodnota relativní vlhkosti v bytě?

Celoroční optimální hodnota relativní vlhkosti je 30 - 40 %. Průměrný byt denně vyprodukuje až 10 - 15 kg vodní páry.

Máte další otázky nebo potřebujete více informací? Napište nám!

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

TisknoutBytové ventilátory | Krbové ventilátory | Nástěnné ventilátory | Rozvod teplého vzduchu | Ventilátory do koupelen | Ventilátory do potrubí | Vzduchotechnické potrubí