Slovníček pojmů


Co je to bytové větrání?

Základní opatření k zajištění potřebné kvality vzduchu ve vnitřním prostředí

Proč větrat?

 • Nutnost zajistit přívod vzduchu pro dýchání
 • Zajistit odvod škodlivin z objektu
 • Odvést teplo z budov v letním období

Co je množství přiváděného/odváděného vzduchu?

 • Je to objem vzduchu, který proudí za danou dobu do definovaného prostoru nebo naopak z něj.
 • Obecně se udává v [m3/h] nebo [m3/s].
 • Lze ho vztáhnout na osobu [m3/h.os], nebo na podlahovou plochu [m3/h.m2]

Intenzita výměny vzduchu

 • Můžeme ji definovat jako podíl průtoku vzduchu, který vstupuje do dané místnosti/objem této místnosti
 • Nevztahuje se na počet osob v místnosti, ale dává informaci o tom, kolikrát za hodinu se vymění vzduch v dané místnosti

Intenzita větrání

 • Můžeme ji definovat jako podíl průtoku čerstvého venkovního vzduchu, který vstupuje do dané místnosti/objem této místnosti
 • Nevztahuje se na počet osob v místnosti, ale dává informaci o tom, kolikrát za hodinu je znečištěný vzduch v místnosti nahrazen čerstvým vzduchem

Doporučená množství větracího vzduchu

 • Koupelny 40 až 60 m3/h
 • WC 25 až 40 m3/h
 • Kuchyně 40 až 60 m3/h

Přirozené větrání s infiltrací

K větrání a výměně vzduchu dochází pronikáním vzduchu netěsnostmi v oknech, dveřích a stavebních konstrukcích. Pokud je bezvětří, infiltraci způsobuje pouze teplotní rozdíl vnitřního a vnějšího prostředí. Krátkodobým otevřením oken můžeme zvětšit intenzitu větrání.

Aerace, samočinné větrání

K větrání a výměně vzduchu dochází obdobně jako u infiltrace, ale s tím rozdílem, že pro přívod a odvod vzduchu je tvořen otvory v různých výškách v místnosti. Pokud je bezvětří, je aerace způsobena pouze teplotním rozdílem vnitřního a vnějšího prostředí, při vyrovnání teplot je větrání neúčinné.

Šachtové větrání

K větrání dochází díky rozdílu teplot uvnitř a vně budovy. Při šachtovém větrání jsou větrací mřížky z větraných místností vedeny do sběrné větrací šachty.

Decentrální nucené větrání

Větrání za pomocí ventilátorů, které jsou osazeny v jednotlivých místnostech.

Centrální nucené větrání

Větrání za pomocí centrálních ventilátorů, které jsou osazeny většinou na střechách budov.

Ventilátor pod omítku

Možnost zabudování ventilátoru pod omítku

Ventilátor s časovačem

Ventilátor se uvede do chodu např. zároveň s osvětlením a zůstane v činnosti i po vypnutí světla po dobu nastaveného časového doběhu

Zpětná klapka u ventilátorů

Zpětná klapka zamezí vnikání chladného venkovního vzduchu do místnosti při vypnutém ventilátoru

Automatická žaluzie u ventilátoru

 • Automatická žaluzie u ventilátoru zabraňuje zpětnému proudění vzduchu, když není ventilátor v provozu.
 • Žaluzie se automaticky otevře/zavře při zapnutí/vypnutí ventilátoru. Tento typ ventilátoru není vybaven zpětnou klapkou

Kuličková ložiska

 • Ventilátory, které jsou vybaveny motory s kuličkovými ložisky, zabezpečují dlouhou životnost a vyšší výkon ventilátoru.
 • Na tyto ložiska výrobce garantuje až 30 000 hodin nepřetržitého bezporuchového provozu. Takovéto provedení ventilátoru lze použít pro instalaci do stropu

Kluzná ložiska

Ventilátory, které jsou vybaveny kluznými ložisky, nedoporučujeme instalovat do stropu

Co je rekuperace?

 • Rekuperaci definujeme jako zpětné využití tepla z odváděného vzduchu.
 • Rekuperátor (rekuperační hliníkový deskový výměník) využije teplo vzduchu z odsávaného prostoru k ohřevu chladného vzduchu přiváděného z venkovního prostředí.
 • Přiváděný a odváděný vzduch jsou od sebe odděleny deskou, takže nedochází k jejich promísení.
 • Zajistí se tak maximální přenos tepla.

Co je rekuperační jednotka?

 • Rekuperační jednotka je větrací zařízení s rekuperátorem, ventilátory, ohřívačem a filtry.
 • Zajišťuje odvod použitého vzduchu (vzduch vydýchaný, obsahující pachy z kuchyně, WC, odéry, kouř, vlhkost …) mimo objekt.
 • Nahrazuje ho čerstvým, ohřátým (v létě ochlazeným) vzduchem.
 • Řízené větrání s rekuperací tepla zajistí optimální využití vyrobeného (a již zaplaceného) tepla.
 • V létě naopak lze tohoto větrání využít k ochlazování vnitřního pobytového prostoru.

Co znamená účinnost rekuperace?

 • Účinností rekuperace myslíme účinnost zpětného získávání tepla, to znamená využití odpadního tepla pro předehřev chladného, čerstvého vzduchu. Účinnost rekuperace se musí pohybovat mezi 0 a 100 %.
 • Nulová účinnost je účinnost otevřeného okna - teplý vzduch je bez užitku odváděn a studený, čerstvý vzduch je přiváděn do místnosti, která rychle vychladne až na venkovní teplotu.
 • Stoprocentní účinnost je technicky nerealizovatelná, znamenalo by to ohřátí přiváděného vzduchu na teplotu odváděného. Místnost by byla větrána bez ztráty energie.
 • Reálná účinnost rekuperace se pohybuje u běžně dostupných vzduchotechnických zařízení od 30 do 90 %, přičemž účinnost nad 60 % se považuje za dobrou, nad 80 % za špičkovou.

Co způsobuje hluk?

 • Protékající vzduch
 • Vibrace

V čem je udáván hluk?

 • Hladina akustického výkonu Lwa, vyjadřuje celkovou energii hluku. Je nezávislá na poloze zařízení, okolních podmínkách a vzdálenosti od měřeného bodu. Udává se v [dB]
 • Hladina akustického tlaku Lpa, vyjadřuje energiii hluku v určitém místě. Musí být vždy doplněna o údaj o vzdálenosti od zdroje hluku, ve kterém byla měřena. Udává se v [dB(A)]

Dopad decibelů na člověka

 • 0 dB(A) - práh slyšitelnosti
 • 20 dB(A) - extrémně tiché - šelest lidí, tichá místnost
 • 40 dB(A) - velmi tiché - vrčící lednička
 • 60 dB(A) - středně hlasité - běžná konverzace, restaurace
 • 80 dB(A) - velmi hlasité - městský provoz, nákladní auto
 • 100 dB(A) - extrémně hlasité - symfonický orchestr, traktor
 • 120 dB(A) - práh bolesti - startující tryskové letadlo

Tlaková ztráta potrubní trasy

 • Větrací systém je sestaven z celé řady komponentů vykazujících určité tlakové ztráty, které musí ventilátor překonávat.
 • Celkový dopravní tlak ventilátoru se rovná součtu dílčích ztrát rozvodu - rovných potrubních úseků a tzv. vřazených odporů (tvarovek)

Tepelný most

Je místo, kterým dochází ke zvýšeným únikům tepla z vytápěného prostoru, tedy místo, kudy uniká mnohem více tepelné energie než okolní konstrukcí při stejné ploše. Tepelný most znamená chladnější místo v interiéru a naopak teplejším místem v exteriéru.

Průkaz energetické náročnosti budovy

Popisuje energetickou náročnost budovy jako celku, tzn. množství celkové dodané energie do objektu. Udává spotřebu energie na metr čtvereční podlahové plochy.

   Do spotřeby se započítává spotřeba tepla

 • na vytápění
 • na ohřev vody

   Elektřina

 • na osvětlení
 • na provoz oběhových čerpadel a ventilátorů
 • na chlazení budov

Energetický štítek obálky budovy

Je svázán přímo s tepelnou ztrátou objektu. Vyjadřuje tepelně technickou kvalitu ochlazovaných konstrukcí budovy.

Je něco, co jste ve slovníčku nenašli? Napište nám!

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

TisknoutBytové ventilátory | Krbové ventilátory | Nástěnné ventilátory | Rozvod teplého vzduchu | Ventilátory do koupelen | Ventilátory do potrubí | Vzduchotechnické potrubí